Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3 (2010) Tożsamości dla uogólnionych symboli Newtona Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 6 (2014) Trójkąty średnioboczne o środkowej mającej długość wymierną Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 5 (2013) Twierdzenie Bézouta o przecięciu krzywych algebraicznych w pracach Eulera Abstract   PDF (Polski)
Danuta Ciesielska
 
Vol 8 (2016) Twórcza aktywność matematyczna uczniów związana z rozwiązywaniem pewnych zadań na zastosowanie wzorów Viète’a Abstract   PDF (Polski)
Antoni Chronowski, Zbigniew Powązka
 
Vol 6 (2014) Twórcza rola patologii w matematyce Abstract   PDF (Polski)
Jerzy Pogonowski
 
Vol 3 (2010) Umiejętność matematycznego uogólniania wśród nauczycieli i studentów matematyki specjalności nauczycielskiej (na przykładzie serii zadań ,,schodki'') Abstract   PDF (Polski)
Maria Legutko
 
Vol 5 (2013) Uporządkowane struktury liczbowe Abstract   PDF (Polski)
Antoni Chronowski
 
Vol 1 (2006) Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej Abstract   PDF (Polski)
Joanna Major, Zbigniew Powązka
 
Vol 2 (2009) Ułamki algebraiczne i funkcje wymierne Abstract   PDF (Polski)
Antoni Chronowski
 
Vol 6 (2014) Wielomiany Fibonacciego stopnia k Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 7 (2015) Wokół liczb i szeregów harmonicznych Abstract   PDF (Polski)
Damian Wiśniewski
 
Vol 3 (2010) Wokół twierdzenia Picka Abstract   PDF (Polski)
Joanna Major, Maciej Major
 
Vol 9 (2017) Wprowadzenie do rozprawy Bernarda Bolzano Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwei Werthen, die ein entgegengesetzetes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege Details   PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk, Marlena Fila, Kazimierz Mrówka
 
Vol 2 (2009) Wprowadzenie funkcji trygonometrycznych przez szeregi Eisensteina Abstract   PDF (Polski)
Maciej Klakla, Renata Liszka, Vladimir Mityushev
 
Vol 4 (2012) Współczesne problemy i praktyka kształcenia matematycznego studentów Abstract   PDF (Polski)
Antoni Pardała
 
Vol 1 (2006) Wstęp Abstract   PDF (Polski)
Antoni Chronowski, Maciej Klakla
 
Vol 2 (2009) Wybrane problemy zadań konstrukcyjnych na płaszczyźnie euklidesowej i wykorzystanie do ich rozwiązywania twierdzeń geometrii rzutowej Abstract   PDF (Polski)
Ewa Lubaś
 
Vol 8 (2016) Wybrane uwagi na temat roli zadań matematycznych w procesie nauczania-uczenia się matematyki Abstract   PDF (Polski)
Joanna Major, Bożena Olik-Pawlik, Tadeusz Ratusiński, Lidia Zaręba
 
Vol 7 (2015) Wykorzystanie prac Stanisława Drózdza jako srodków dydaktycznych w nauczaniu Abstract   PDF (Polski)
Agata Hoffmann
 
Vol 1 (2006) Wyniki badań nad stanem nauczania statystyki opisowej w Polsce Abstract   PDF (Polski)
Zofia Aleksandra Tomaszewska
 
Vol 7 (2015) XXX Konferencja z Historii Matematyki, Bedlewo, 5–8 V 2016 Abstract   PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk
 
Vol 5 (2013) Z badań nad analizą rysunku i odkrywaniem własności funkcji Abstract   PDF (Polski)
Joanna Major, Zbigniew Powązka
 
Vol 2 (2009) Z badań nad sylwetką absolwenta matematycznych studiów w Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2001-2007 Abstract   PDF (Polski)
Danuta Ciesielska, Joanna Major, Zbigniew Powązka
 
Vol 4 (2012) Z badań nad trudnościami studentów w rozumieniu pojęcia miary i całki Abstract   PDF (Polski)
Zbigniew Powązka
 
Vol 1 (2006) Z badań nad wprowadzeniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych Abstract   PDF (Polski)
Zbigniew Powązka
 
101 - 125 of 134 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016