Vol 2 (2009)

Table of Contents

Contents

Ułamki algebraiczne i funkcje wymierne PDF (Polski)
Antoni Chronowski 5-27
Recenzja książki J. Gunčagi, J. Fuliera, P. Eisenmanna pt: Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analyzy PDF (Polski)
Henryk Kąkol 28-28
O różnych sposobach definiowania wartość bezwzględnej PDF (Polski)
Antoni Chronowski, Joanna Major, Zbigniew Powązka 29-36
Z badań nad sylwetką absolwenta matematycznych studiów w Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2001-2007 PDF (Polski)
Danuta Ciesielska, Joanna Major, Zbigniew Powązka 37-50
O nieskończonych ciągach liczb naturalnych, parami względnie pierwszych PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 51-67
Rola programu komputerowego CABRI w rozwiązywaniu matematycznych problemów PDF (Polski)
Henryk Kąkol, Witold Pająk 69-96
Wprowadzenie funkcji trygonometrycznych przez szeregi Eisensteina PDF (Polski)
Maciej Klakla, Renata Liszka, Vladimir Mityushev 97-103
Idea czynnościowego wprowadzania pojęć geometrii elementarnej z pomocą kursu e-learningowego PDF (Polski)
Magdalena Kucio, Tadeusz Ratusiński 105-118
Zastosowanie technologii informacyjnej w kursie rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki opisowej dla przyszłych nauczycieli matematyki PDF (Polski)
Jarosław Leżański 119-129
Wybrane problemy zadań konstrukcyjnych na płaszczyźnie euklidesowej i wykorzystanie do ich rozwiązywania twierdzeń geometrii rzutowej PDF (Polski)
Ewa Lubaś 131-152
O zastosowaniu sumowania według Eisensteina do pewnej sumy podwójnej PDF (Polski)
Agata Matczyk, Vladimir Mityushev, Zbigniew Powązka 153-157
Praktyka kształtowania matematycznej twórczości uczniów PDF (Polski)
Antoni Pardała 159-181
Diagnoza wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów matematyki na temat związku twierdzenia z jego dowodem PDF (Polski)
Halina Pieprzyk, Anna Żeromska 183-211
O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej PDF (Polski)
Zbigniew Powązka 213-223
Komputer jako narzędzie badania sytuacji zadaniowej w długoterminowej pracy domowej ucznia PDF (Polski)
Renata Wojtuś 225-244


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016