Vol 3 (2010)

Table of Contents

Contents

Математическое образование в СПбГПУ PDF (Russian)
Валерий Иванович Антонов 5-19
System komputerowy Mizar narzędziem do komputerowego wspomagania nauczania w szkole wyższej PDF (Polski)
Ewa Borak 21-40
Propozycja wykładu na temat argumentu głównego liczb zespolonych PDF (Polski)
Antoni Chronowski 41-48
Kilka uwag na temat liczb Fermata F_5 i F_6 PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 49-54
O średnich PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 56-66
Tożsamości dla uogólnionych symboli Newtona PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 67-77
Umiejętność matematycznego uogólniania wśród nauczycieli i studentów matematyki specjalności nauczycielskiej (na przykładzie serii zadań ,,schodki'') PDF (Polski)
Maria Legutko 79-115
Wokół twierdzenia Picka PDF (Polski)
Joanna Major, Maciej Major 117-140
Matematyzacja, modelowanie, model PDF (Polski)
Maciej Major, Barbara Nawolska 141-166
Przyczynek do badań nad przygotowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie PDF (Polski)
Zbigniew Powązka 167-188
Преемственность в формировани и математической культуры учителя через всю жизнь PDF (Russian)
Роберт Махмутович Зайниев 189-196


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016