Vol 4 (2012)

Table of Contents

Contents

Применение методов математической статистики в научных исследованиях PDF (Russian)
Владимир В. Афанасьев 5-14
O ciałach uporządkowanych PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk 15-30
Przykłady zagadnień z różnych działów matematyki niezbędnych do studiowania teorii miary PDF (Polski)
Antoni Chronowski, Zbigniew Powązka 31-60
O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych PDF (Polski)
Danuta Ciesielska, Zbigniew Powązka 61-74
Od hipotezy do twierdzenia PDF (Polski)
Jan Górowski, Maciej Klakla, Adam Łomnicki 75-82
Cechy równoboczności trójkątów PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 83-92
O nieskończonych ciągach liczb parami względnie pierwszych raz jeszcze PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 93-100
Przyczynek do badań nad twórczą postawą studentów podczas rozwiązywania zadań matematycznych PDF (Polski)
Joanna Major, Zbigniew Powązka 101-112
Współczesne problemy i praktyka kształcenia matematycznego studentów PDF (Polski)
Antoni Pardała 113-138
Z badań nad trudnościami studentów w rozumieniu pojęcia miary i całki PDF (Polski)
Zbigniew Powązka 139-154
O elementach logiki erotetycznej w edukacji matematycznej PDF (Polski)
Tadeusz Rams 155-166
Актуальные проблемы современной методики обучения математике PDF (Russian)
Роза А. Утеева 167-174
Kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki - wyzwanie edukacyjne PDF (Polski)
Anna K. Żeromska 175-188

Reviews, Conferences, Biographies, Informations

Akademik W. M. Monachow - niezwykły człowiek, uczony, dydaktyk i organizator nauki PDF (Polski)
Roza A. Utiejewa, Antoni Pardała 189-194
Nota o Über den Zahlbegriff Davida Hilberta PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk 195-197
O pojęciu liczby PDF (Polski)
David Hilbert 199-202


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016