Vol 1 (2006)

Table of Contents

Contents

Wstęp PDF (Polski)
Antoni Chronowski, Maciej Klakla 5-7
O potrzebie dokształcania nauczycieli akademickich PDF (Polski)
Bogdan J. Nowecki 9-11
Przekształcenia wykresów funkcji PDF (Polski)
Antoni Chronowski 13-30
Teoretyczne i dydaktyczne aspekty nauczania o największym wspólnym dzielniku i najmniejszej wspólnej wielokrotności w zbiorze liczb naturalnych PDF (Polski)
Antoni Chronowski 31-56
Kształtowanie odruchów PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 57-65
O cechach podzielności liczb i odkrywaniu twierdzeń PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 67-73
Gotowa wiedza i aktywność w matematycznym kształceniu na przykładzie kątów Langleya PDF (Polski)
Maciej Klakla 75-93
Analiza błędów z geometrii elementarnej popełnianych przez kandydatów na studia matematyczne w Akademii Pedagogicznej w Krakowie dokonana na podstawie wyników egzaminów wstępnych na kierunek matematyka w latach 2003 i 2004 PDF (Polski)
Ewa Lubaś 95-135
Aktywności matematyczne studentów inspirowane grami Penneya PDF (Polski)
Maciej Major, Barbara Nawolska 137-161
Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej PDF (Polski)
Joanna Major, Zbigniew Powązka 163-185
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na studiach podyplomowych PDF (Polski)
Bogdan J. Nowecki 187-196
Koncepcja kształcenia nauczycieli PDF (Polski)
Bogdan J. Nowecki 197-203
Ziarnista przestrzeń probabilistyczna w stochastyce dla nauczyciela - dydaktyczne osobliwości PDF (Polski)
Adam Płocki 205-228
Z badań nad wprowadzeniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych PDF (Polski)
Zbigniew Powązka 229-295
Refleksje na temat określania wiedzy przedmiotowej nauczycieli matematyki PDF (Polski)
Mirosława Sajka 297-319
Wyniki badań nad stanem nauczania statystyki opisowej w Polsce PDF (Polski)
Zofia Aleksandra Tomaszewska 321-334


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016