Algorithmisation as mathematical activity and skills in connection with mathematical modelling

Anna Pyzara

Abstract


Good preparation of students to the profession of teacher is very important. In my research I focus on improving the quality of teacher's preparation at the university level, and through it at school level in the future. I present the proposal of teaching mathematics with the use of algorithmisation. It is possible, because solutions to many mathematical problems can be expressed in the form of an algorithm. The process of algorithmisation of mathematical issues is associated with various types of mathematical activities. Therefore algorithmisation of mathematical problems forces the students to perform various mathematical activities. This proposition deals with the problem of algorithmic computation of purely mathematical problems as well as those which deal with the problems of applying mathematics in everyday life. I consider algorithmisation as one of the forms of creating a mathematical model of a situation known from real world. Such interdisciplinary approach to teaching helps in developing students' skills better.

Keywords


algorithmisation, mathematical modelling, quality of teaching, education

References


Blum, W., Ferri, R.: 2009, Mathematical modelling: Can it be taught and learnt?, Journal of Mathematical Modelling and Application 1(1), 45–58.

Brookshear, J.: 2003, Informatyka w ogólnym zarysie, WNT, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1977a, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1977b, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 2, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą role w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25–41.

Maaß, K.: 2006, What are modelling competencies?, ZDM 38(2), 115–117.

Niss, M.: 2012, Models and modelling in mathematics education, EMS Newsletter 86, 49–52.

Nowak, W.: 1989, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Perrenet, J., Zwaneveld, B.: 2012, The Many Faces of the Mathematical Modelling Cycle, Journal of Mathematical Modelling and Application 1(6), 3–21.

Pyzara, A.: 2012, Algorithmisation in teaching mathematics, Didactica Mathematicae 34, 51–68.

Pyzara, A.: 2014a, Modelowanie matematyczne sytuacji znanej z życia codziennego, Współczesne Problemy Nauczania Matematyki 5, 233–255.

Pyzara, A.: 2014b, Przyszli nauczyciele wobec modelowania matematycznego, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 6, 121–136.

Pyzara, A.: 2014c, Creating an algorithm of a real-life situation as a form of mathematical modelling, Didactics of Mathematics 11(15), 25–42.

Pyzara, A.: 2014d, Algorytmizacja jako umiejetność matematyczna, Informatyka w Edukacji 43–57.

Rams, T.: 1982, Problemy algorytmizacji, Podstawowe zagadnienia z dydaktyki matematyki, 119–141.

Sysło, M.: 1997, Algorytmy, WSiP, Warszawa.

Warwick, J.: 2007, Some reflections on the teaching of mathematical modeling, The Mathematics Educator 17(1), 32–41.

Wójcicka, M.: 2005, Wybrane metody i techniki aktywizujące. Zastosowanie w procesie nauczania i uczenia się matematyki, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.


Full Text: PDF

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016