Wyniki badań nad stanem nauczania statystyki opisowej w Polsce

Zofia Aleksandra Tomaszewska

Abstract


This article presents the results of the study of teaching descriptive statistics in Poland nowadays. After a short review of the history of teaching this branch of school mathematics in the second part of the 20th century, I made an attempt at diagnosing the stage of teacher’s preparation for teaching descriptive statistics. The diagnosis was based on the analysis of:

— the survey conducted among working teachers;

— teaching standards for mathematics at universities;

— curriculum and studies schemes at schools of higher education for teachers-to-be. Moreover, the paper presents:

— problems faced by teachers while teaching descriptive statistics;

— attitude of learners towards descriptive statistics classes;

— teachers’ understanding of the true objective of teaching descriptive statistics.

The article concludes with the declaration of carrying a pedagogical experiment whose aim is to find the answer to the question: Are primary school pupils able to learn the contents and skills of descriptive statistics and to what extent?


References


Łakoma, E.: 2001, Jak uczyć statystyki w zreformowanej szkole, WSiP, Warszawa.

Ceglarek, B., Dąbrowski, M., Jankowski, B., Obidniak, D., Żmijski, J.: 1999, Projektowanie – PROGRAM NOWA SZKOŁA – materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych, CODN, Warszawa.

Delors, J. (red.): 1998, Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO pod przewodnictwem J. Delors’a, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa. tłum. W. Rapczuk.

Duda, R.: 1982, Zasada paralelizmu w dydaktyce, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 1, 127-138.

Kąkol, H., Wołodźko, S.: 1998, O pewnej koncepcji dydaktycznej nauczania elementów statystyki opisowej i rachunku prawdopodobieństwa w szkole podstawowej, Wyż. Szkoła Ped. Kraków. Rocznik Nauk.-Dydakt. Prace z Rachunku Prawdopodobieństwa i jego Dydaktyki 2, 67-85.

Krygowska, Z.: 1975, Niektóre tendencje występujące w matematyce współczesnej, a nauczanie matematyki w szkole powszechnej, Matematyka 2, 103-114.

Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41.

Pearson, A. T.: 1994, Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, WSiP, Warszawa.

Zmiany w programach nauczania szkoły podstawowej: 1987, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Instytut Programów Szkolnych, Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016