Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na studiach podyplomowych

Bogdan J. Nowecki

Abstract


The project presents an outline of a general concept of teacher training and self-improvement in the postgraduate courses. The general proposals are illustrated with an example of postgraduate Studies in Mathematics.

References


Krygowska, Z.: 1965, Założenia konstrukcji i doboru problematyki programu metodyki nauczania matematyki w szkołach wyższych kształcących nauczycieli, Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków, 19-52.

Krygowska, Z.: 1975, Niektóre tendencje występujące w matematyce współczesnej, a nauczanie matematyki w szkole powszechnej, Matematyka 2, 103-114.

Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016