Gotowa wiedza i aktywność w matematycznym kształceniu na przykładzie kątów Langleya

Maciej Klakla

Abstract


The article contains a didactic project of classes with mathematics students – future teachers. On the example of problems related to Langley’s angles, the author presents differences between two styles of teaching mathematics. One style is based on existing mathematical knowledge, and the second requires active participation of the students in creating this knowledge during the problem solving process.

References


Klakla, M.: 1991, Quelques remarques sur l‘enseignement des math´ematiques bas´e sur le developpement des activit´es math´ematiques, w: M. Ciosek (red.), Le metier d‘enseignant de math´ematiques dans un monde qui change. Compte rendue de la 42e rencontre internationale de CIEAEM, 344-346.

Klakla, M.: 2002, Kształcenie aktywności matematycznej o charakterze twórczym na poziomie szkoły średniej, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 263-273.

Konior, J.: 2002, Tekst matematyczny i jego lektura; nauka czytania tekstów matematycznych w szkole, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, tom IV, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 251-375.

Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41.

Lidskii$, V. B., Ovsnnikov, L. V., Tulaikov $ , A. N., Xabunin, M. I.: 1965, Zadaqi po elementarnoi$ matematikie, Izdatelctvo NAUKA, Moskva.

Mercer, J. W., et al.: 1923, Solutions to Langley‘s adventitious angles problem, Mathematical Gazette 11, 321-323.

Moszner, Z.: 2004, Refleksje na temat kształcenia nauczycieli matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 255-264.

Nowecki, B. J.: 1984, Różne aspekty aktywności, Oświata i wychowanie 7 (Wersja B), 26-30.

Nowecki, B. J.: 2004, Koncepcja kształcenia nauczycieli, w: Z. Kruszewski (red.), Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP w dniu 9 grudnia 2003 r., Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 35-42.

Nowosiołow, S. I.: 1956, Specjalny wykład trygonometrii, PWN, Warszawa.

Pardała, A.: 1995, Wyobraźnia przestrzenna uczniów w warunkach nauczania szkolnej matematyki. Teoria, Problemy, Propozycje, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów.

Polya, G.: 1978, Jak to rozwiązać?, Wyd. Problemy, Warszawa.

Servais, W.: 1956, Raport g´en´eral sur l‘enseignement des math´ematiques dans les´ecoles secondaires, XIX conf´erence internationale de l‘instruction publique, BIE,G´en`eve.

Trigg, C.: 1975, Zadaqi s izminkoi$, izda. Mir, Moskva.

Wells, D.: 2000, I ty zostaniesz matematykiem, Zysk i S-ka, Poznań.

Wells, D.: 2002, Cudowne i interesujące łamigłówki matematyczne, Zysk i S-ka, Poznań.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016