Kształtowanie odruchów

Jan Górowski, Adam Łomnicki

Abstract


This article attempts to single out actions performed by a person while solving a mathematical task that lead to the acquisition of desired habits towards solving such tasks. The examples of tasks, which are presented here with their solutions, stress the importance of reflection that follows a completed process of solving a task.

References


Ciosek, M.: 1999, Dziewięć rozwiązań zadania geometrycznego – studium heurezy, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 21, 5-49.

Czajkowska, M.: 2002, Emocjonalno-motywacyjne postawy uczniów wobec zadań matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 24, 179-187.

Dybiec, Z.: 1990, Pewne postawy myślowe uczniów i ich związek ze sprzecznościami w procesie nauczania, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 12, 119-142.

Klakla, M.: 2002, Kształcenie aktywności matematycznej o charakterze twórczym na poziomie szkoły średniej, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 263-273.

Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa.

Mądrzycki, T.: 1974, Wpływ postaw na rozumowanie, PWN, Warszawa.

Polya, G.: 1975, Odkrycie matematyczne, WNT, Warszawa.

Polya, G.: 1993, Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa.

Schoenfeld, A. H.: 1982, Stategia rozwiązywania zadań w uniwersyteckim nauczaniu matematyki, w: A. Góralski (red.), Zadanie, metoda, rozwiązanie, Zeszyt 4,

WNT, Warszawa, 150-173.

Szewczuk, W. (red.): 1998, Encyklopedia psychologii, Fundacja ”Innowacja”, Warszawa.

Turnau, S.: 2003, Kształcenie nauczycieli matematyki – u nas i gdzie indziej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 231-240.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016