O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej

Zbigniew Powązka

Abstract


In this paper we present the results of our research carried out among the students of the first, second and third years of mathematical studies in the years 2003-2006. The research was focused on the difficulties these students faced in understanding the fundamental notions of the mathematical analysis such as: a limit, continuity, differentiability and integrability. These special problems, described in this paper, are called ”false beliefs”.

References


Dyrszlag, Z.: 1978, O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych w procesie dydaktycznym, Studia i Monografie 65 (seria B), WSP w Opolu.

Kąkol, H., Ratusiński, T.: 2004, Rola komputera w procesie rozwiązywania zadań matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 119-138.

Klakla, M., Klakla, M., Nawrocki, J., Nowecki, B.: 1992, Pewna koncepcja badania rozumienia pojęć matematycznych i jej weryfikacja na przykładzie kwantyfikatorów, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 13, 181-223.

Krygowska, Z.: 1989, Zrozumieć błąd w matematyce, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 10, 141-147.

Łobocki, M.: 1984, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa.

Major, J.: 2006a, Rola zadań i problemów w kształtowaniu pojęć matematycznych na przykładzie bezwzględnej wartości liczby rzeczywistej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 29, 297-310.

Major, J.: 2006b, Uwagi na temat obrazu wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej u studentów III roku matematyki, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 6, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 171-176.

Major, J., Major, M.: 2004, Some remarks on students’ knowledge of the absolute value, Mathematica, Proceedings of the XIth Slovak–Czech–Polish Mathematical School, 116-121.

Major, J., Powązka, Z.: 2006, Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 163-185.

Pawlik, B.: 2005, Fałszywe przekonania dotyczące przkształceń geometrycznych na płaszczyźnie w rozumowaniach studentów matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 28, 365-376.

Powązka, Z.: 2005, Uwagi wynikajace z badań nad rozumieniem podstawowych pojęć analizy matematycznej, http//fdm.e-dlaszkoly.pl/file.php/6/CD/XIXSDM.

Powązka, Z.: 2006, Wyniki badań wstępnych dotyczących fałszywych przekonań w analizie matematycznej, http//fdm.e-dlaszkoly.pl/file.php/6/CD/XXSDM.

Powązka, Z.: 2007, Problemy študentov matematiky s pochopenim poimov určitý a neurčitý integrál, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 7, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 257-262.

Reber, A. S., Reber, E. S.: 1981, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa. Polskie wydanie pod redakcją prof. dr hab. I. Kurcz i prof. dr hab. K. Skarżyńskiej.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016