Diagnoza wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów matematyki na temat związku twierdzenia z jego dowodem

Halina Pieprzyk, Anna Żeromska

Abstract


The paper presents results of research carried out on the two following levels of mathematics education: the high school level and the level of pre-service Mathematics teachers training. The subject of the research was understanding the relations between mathematical theorem and its proof by the study participants.

References


Bebel, J.: 2006, Twierdzenia w nauczaniu matematyki w szkole średniej, Niepublikowana praca magisterska wykonana w Instytucie Matematyki AP pod kierunkiem dr H. Pieprzyk, Kraków.

Gucewicz-Sawicka, I.: 1982, Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa.

Hawro, J.: 2006, O wykorzystaniu wiedzy logicznej w procesie analizy tekstu matematycznego, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 29, 29-62.

Hawro, J.: 2007, Wpływ trudności związanych z rozumieniem twierdzeń matematycznych na umiejętność analizowania i konstruowania dowodu matematycznego, Referat na XXI SDM, Bielsko-Biała, CD–ROM.

Kąkol, H.: 1985a, Budowa i rodzaje twierdzeń, Oświata i Wychowanie 9, 54-57.

Kąkol, H.: 1985b, Dowód twierdzenia; rodzaje dowodów, Oświata i Wychowanie 9, 60-62.

Konior, J.: 1998, Budowa i lektura tekstu matematycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41.

Krygowska, Z., Kulczycki, S., Straszewicz, S.: 1954, Nauczanie geometrii w klasach licealnych szkoły ogólnokształcącej, PZWS, Warszawa.

Legutko, M., Turnau, S.: 1989, Nauczanie matematyki a nauczanie teorii matematycznej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 11, 9-36.

Mostowski, W.: 1948, Logika matematyczna, PWN, Wrocław.

Nowak, W.: 1989, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa.

Nowecki, B. J.: 1978, Badania nad efektywnością kształtowania pojęć twierdzenia i dedukcji u uczniów klas licealnych w zmodernizowanym nauczaniu matematyki, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Pieprzyk, H.: 1985, Różne formy wypowiedzi twierdzeń, Oświata i wychowanie 9 (Wersja C), 58-62.

Siwek, H.: 2005, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa.

Turnau, S.: 1972, Problem dowodzenia w nowoczesnym nauczaniu matematyki, Roczniki PTM, seria II, Wiadomości Matematyczne 15, 91-96.

Turnau, S.: 1974, Logiczny wstęp do matematyki, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016