Zastosowanie technologii informacyjnej w kursie rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki opisowej dla przyszłych nauczycieli matematyki

Jarosław Leżański

Abstract


This paper shows the concept of a probability theory course with elements of descriptive statistics for future Mathematics teachers. This course is backed up by electronic materials provided via the Internet. An e-learning platform extends the communication opportunities and offers a wide access to educational materials available there. The contents available on the platform show the presented material in a new way, which limits its passive reception and makes the user an active participant of the course. The materials present a different approach to the proofs in a mathematical text. Instead of a static (ready) proof, there is an interactive proof. Each part of material contains an interactive module Check Yourself, which allows self-control by the user.

References


Hyla, M.: 2005, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Kąkol, H.: 1994, Elementy statystyki opisowej w szkole podstawowej, Wydawnictwo "Dla szkoły", Bielsko-Biała.

Kąkol, H.: 2002, Miejsce i rola TI w nauczaniu matematyki, Matematyka i Komputery 10, 2.

Kąkol, H.: 2003, Technologia Informacyjna w nauczaniu matematyki, Matematyka i Komputery 14, 2.

Kąkol, H., Wołodźko, S.: 1998, O pewnej koncepcji dydaktycznej nauczania elementów statystyki opisowej i rachunku prawdopodobieństwa w szkole podstawowej, Wyż. Szkoła Ped. Kraków. Rocznik Nauk.-Dydakt. Prace z Rachunku Prawdopodobieństwa i jego Dydaktyki 2, 67-85.

Żochowski, D.: 2004, Informatyka w służbie edukacji - system edukacyjny wobec rozwoju technologii informatycznych, SGH, Warszawa.

Płocki, A.: 2004, Prawdopodobieństwo wokół nas - rachunek prawdopodobieństwa w zadaniach i problemach, Wydawnictwo "Dla szkoły", Wilkowice.

Płocki, A.: 2005, Stochastyka 1. Rachunek prawdopodobieństwa kombinatoryka i statystyka matematyczna jako matematyka "in statu nascendi", Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.

Tanaś, M.: 2005, Pedagogika @ środki informatyczne i media, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków-Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016