O nieskończonych ciągach liczb naturalnych, parami względnie pierwszych

Jan Górowski, Adam Łomnicki

Abstract


In the first part of the paper the authors, using general formulas, determine and describe a class of infinite series of natural numbers pairs of which are relatively prime. The second part of the paper contains - as a proposition - a set of problems concerning prime numbers and pairs of relatively prime numbers suggested for use during the process of work with Mathematics students, as well as some didactic comments concerning these problems.

References


Edwards, A. W. F.: 1964, Infinite coprime sequences, Math. Gazette 48, 416-422.

Graham, R. L., Knuth, D. E., Patashnik, O.: 2002, Matematyka konkretna, PWN, Warszawa.

Górowski, J., Łomnicki, A.: 1993, Arytmetyka i algebra, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.

Marzantowicz, W., Zarzycki, P.: 2006, Elementarna teoria liczb, PWN, Warszawa.

Ribenboim, P.: 1997, Mała księga wielkich liczb pierwszych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Sierpiński, W.: 1959a, O stu prostych ale trudnych zagadnieniach arytmetyki, PZWS, Warszawa.

Sierpiński, W.: 1959b, Teoria liczb, cz. 2, PWN, Warszawa.

Sierpiński, W.: 1964, 200 zadań z elementarnej teorii liczb, PZWS, Warszawa.

Sierpiński, W.: 1969, Arytmetyka teoretyczna, PWN, Warszawa.

Yan, S. Y.: 2006, Teoria liczb w informatyce, PWN, Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016