Ułamki algebraiczne i funkcje wymierne

Antoni Chronowski

Abstract


The subject-matter of this article can be divided into three main parts. The first one includes the theoretical problems concerning the fields of algebraic fractions and rational functions. In the second part we deal with didactic questions of algebraic fractions and rational functions in some chosen school textbooks. In the third part deep ideas and formal models of algebraic fractions and rational functions are discussed.

References


Białynicki-Birula, A.: 1976, Algebra, PWN, Warszawa.

Brown, R. G., Smith, G. D., Dolciani, M. P.: 1980, Basic Algebra, Houghton Mifflin Company, Boston.

Ehrenfeucht, A., Stande, O.: 1973, Algebra dla klasy II liceum ogólnokształcącego, PZWS, Warszawa.

Gleichgewicht, B.: 1983, Algebra, PWN, Warszawa.

Kłaczkow, K., Kurczab, K., Świda, E.: 2003, Matematyka, podręcznik do liceów i techników, klasa II, zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa.

Kąkol, H., Wołodźko, S.: 1995, Matematyka, podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Wydaw. KLEKS, Bielsko-Biała.

Klakla, M., Serafin, S.: 1996, Matematyka, podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Wydaw. KLEKS, Bielsko-Biała.

Kostrykin, A. I.: 1984, Wstęp do algebry, PWN, Warszawa.

Leitner, R., Żakowski, W.: 1974, Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie, część I, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Ляпин, Е. Ц., Евсеев, А. Е.: 1978, Алгиебра и теория чисел, Часть II, Линейная алгебра и полиномы, Просвещение, Москва.

Opial, Z.: 1969, Algebra wyższa, PWN, Warszawa.

Pawłowski, H.: 2003, Matematyka 2, Zakres rozszerzony, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Operon, Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdynia.

Semadeni, Z.: 2002, Trojaka natura matematyki: idee głębokie, formy powierzchniowe, modele formalne, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 24, 41-92.

Semadeni, Z.: 2005, Idee głębokie struktur matematycznych określonych aksjomatycznie, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 28, 275-310.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016