Matematyzacja, modelowanie, model

Maciej Major, Barbara Nawolska

Abstract


--

References


Bartkiewicz, M.: 1994, Próby zastosowania analiz modelowych w historii, w: T. Grabińska, M. Zabierowski (red.), Model i interpretacja, seria: Cosmos-Logos, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Barton, R. F.: 1974, Wprowadzenie do symulacji i gier, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Behnke, H., Hammersley, J. M., Krygowska, A., Pollak, H.: 1968, Panel discussion, Educational Studies in Mathematics 1, 61-79.

Białynicki-Birula, I., Białynicka-Birula, I.: 2002, Modelowanie rzeczywistości. Od gry w życie Conwaya przez żuka Mandelbrota do maszyny Turinga, Prószyński i Spółka, Warszawa.

Choquet, G.: 1963, Analiza i Bourbaki, Wiadomości Matematyczne VII, 99-120.

Encyklopedia popularna PWN: 1980, PWN, Warszawa.

Encyklopedia szkolna PWN: 2006, PWN, Warszawa.

Filip, J., Rams, T.: 2000, Dziecko w świecie matematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Freudenthal, H.: 1977, Mathematik als Pädagogische Aufgabe, Ernest Klett Verlag, Stutgart.

Grabińska, T.: 1994, O modelach zjawisk i rzeczy, w: T. Grabińska, M. Zabierowski (red.), Model i interpretacja, seria: Cosmos-Logos, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Gårding, L.: 1993, Spotkanie z matematyką, PWN, Warszawa.

Heller, M.: 2006a, Filozofia i wszechświat. Wybór pism, UNIVERSITAS, Kraków.

Heller, M.: 2006b, Geneza prawdopodobieństwa, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXVIII, 61-74.

Hooke, R., Shaffer, D.: 1969, Modele matematyczne a rzeczywistość, PWN, Warszawa.

Jakubowski, J., Sztencel, R.: 2002, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, SCRIPT, Warszawa.

Jaroń, J.: 1970, Rzeczywistość, model i matematyka, Matematyka 4, 254-255.

Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1981, Koncepcje powszechnego matematycznego kształcenia w reformach programów szkolnych lat 1960-1980, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków.

Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41.

Krzyśko, M.: 2000, Wykłady z teorii prawdopodobieństwa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Kubik, L. T.: 1980, Rachunek prawdopodobieństwa. Podręcznik dla kierunków nauczycielskich studiów matematycznych, PWN, Warszawa.

Kucharczyk, S.: 1998, Wokół zadania matematycznego, w: B. Rabijewska (red.), Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 25-54.

Major, M., Nawolska, B.: 1999, Matematyzacja, dedukcja, rachunki i interpretacja w zadaniach stochastycznych, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Opial, Z.: 1979, Matematyzacja działalności ludzkiej, Wiadomości Matematyczne XXI, 138-148.

Płocki, A.: 2004, Rachunek prawdopodobieństwa w zadaniach i problemach, Wydawnictwo dla Szkoły, Wilkowice.

Płocki, A.: 2005a, Dydaktyka stochastyki. Rachunek prawdopodobieństwa, kombinatoryka i statystyka matematyczna jako nowy element kształcenia matematycznego, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.

Płocki, A.: 2005b, Stochastyka 1. Rachunek prawdopodobieństwa, kombinatoryka i statystyka matematyczna jako matematyka „in statu nascendi”, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.

Polya, G.: 1993, Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa.

Popularna encyklopedia powszechna: 1999, Wydawnictwo Pinex, Warszawa.

Semadeni, Z.: 2003, Spłaszczanie się hierarchii pojęć, horyzontalne i wertykalne składowe matematyzacji i wieloznaczność terminu „model”, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 111-150.

Słownik języka polskiego, tom drugi: 1982, PWN, Warszawa.

Steiner, H. G.: 1986, Proces matematyzacji i społeczny wymiar matematyki – rozważania epistemologiczne i dydaktyczne, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 175-238.

Tempczyk, K.: 1994, Modelowanie w matematyce, w: T. Grabińska, M. Zabierowski (red.), Model i interpretacja, seria: Cosmos-Logos, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Treliński, G.: 1982, Stosowanie matematyki jako problem dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Treliński, G.: 1996, Matematyzacja w nauczaniu, WOM, Kielce.

Turnau, S.: 1985, Zadania tekstowe i nauczanie stosowania pojęć matematycznych, w: Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, Podręcznik dla nauczyciela, tom 3, Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa.

Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa.

Wheeler, D.: 1986, Matematyzacja jako podstawowa orientacja w nauczaniu „matematyki dla wszystkich”, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 103-112.

Zeidler, P.: 1994, O pewnych trudnościach realistycznej interpretacji modeli teoretycznych, w: T. Grabińska, M. Zabierowski (red.), Model i interpretacja, seria: Cosmos-Logos, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Zubrzycki, S.: 1970, Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016