Umiejętność matematycznego uogólniania wśród nauczycieli i studentów matematyki specjalności nauczycielskiej (na przykładzie serii zadań ,,schodki'')

Maria Legutko

Abstract


--

References


Bazyluk, A., Dałek, K., Dubiecka, A., Fryska, M., Góralewicz, Z., Łakoma, E., Piskorski, P., Sienkiewicz, H.: 2000, Matematyka 2001, gimnazjum, podręcznik dla klasy 2, WSiP, Warszawa.

Chronowski, A.: 1999, Podstawy arytmetyki szkolnej, cz. 1, Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała.

Ciosek, M.: 2005, Proces rozwiązywania zadania na różnych poziomach wiedzy i doświadczenia matematycznego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Ciosek, M., Krygowska, Z., Turnau, S.: 1974, Strategie rozwiązywania zadań matematycznych jako problem dydaktyki matematyki, Prace z dydaktyki matematyki 54, 5-41.

Demby, A.: 2000, Przegląd koncepcji nauczania algebry w polskich programach szkolnych z lat 1949-1990, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 22, 25-43.

Encyklopedia szkolna. Matematyka: 1997, WSiP, Warszawa.

Graham, R. L., Knuth, D. E., Patashnik, O.: 1998, Matematyka konkretna, PWN, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1955, O poprawne rozumienie przez uczniów symbolu literowego w nauce algebry, Matematyka 4, 21-32.

Krygowska, Z.: 1967, Rozumienie empiryczne, intuicyjne i formalne w nauczaniu matematyki, Wiadomości Matematyczne X, 49-91.

Krygowska, Z.: 1974, Od szczególnego przypadku do uogólnienia – uzmiennianie stałych, Delta, matematyczno-fizyczny miesięcznik popularny Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa Fizycznego 11, 1-3.

Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa.

Legutko, M.: 1987, Przykłady behawioralno-poznawcze postaw uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej wobec zadań matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 8, 51-102.

Legutko, M.: 2009, O matematycznym modelowaniu różnych sytuacji przez uczniów gimnazjum i liceum, Prace monograficzne z dydaktyki matematyki, Współczesne problemy nauczania matematyki 2, 71-93.

Lubomirski, A.: 1983, O uogólnianiu w matematyce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.

Osiągnięcia uczniów kończacych gimnazjum w roku 2008: 2008, CKE, Warszawa.

Polya, G.: 1964, Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa.

Polya, G.: 1975, Odkrycie matematyczne, Wydaw. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD/PISA, Wyniki badania 2003 w Polsce: 2003, MENiS, Warszawa.

Semadeni, Z.: 2002, Utożsamianie pojęć, redukcjonizm i równość w matematyce, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 24, 93-117.

Semadeni, Z., Karpiński, M., Sawicka, K., Jucewicz, M., Dubiecka, A., Guzicki, W., Tutaj, E.: 2009, Komentarz do podstawy programowej przedmiotu matematyka, w: MEN (red.), Reforma programowa z komentarzami, t. 6 Edukacja matematyczna i techniczna, Warszawa, 51-80.

Sierpiński, W.: 1962, Liczby trójkątne, PZWS, Warszawa.

Stygar, A.: 2009, Umiejętność uogólniania przez nauczycieli na przykładzie zadania „schodki”, Niepublikowana praca magisterska wykonana w Instytucie Matematyki AP pod kierunkiem dr. M. Legutko, Kraków.

Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa.

Zaręba, L.: 2003, Z badań nad procesem uogólniania i stosowaniem w nim symbolu literowego przez uczniów w wieku 10-14 lat, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 151-182.

Zaręba, L.: 2004, Proces uogólniania w matematyce i stosowanie w nim symbolu literowego u uczniów w wieku 10-14 lat, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 27, 281-290.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016