Przyczynek do badań nad twórczą postawą studentów podczas rozwiązywania zadań matematycznych

Joanna Major, Zbigniew Powązka

Abstract


In this paper, we understand the term ''creative attitude'' to denote an action of the learner which consists in undertaking creative activity. This activity can take different forms, such as: discovery, invention, a creative act, etc. We understand  ''discovery'' to denote a fact which already exists but was unknown to the discoverer. While teaching mathematics, we deal with such an understanding of  ''discovery'' e.g. when we use the problem method. Thence, subjectively new theorems can emerge during the solving of a mathematical problem by a student. Analyzing the collected research material, we try to determine the ability of students to find various regularities, which arise while solving mathematical problems, and to formulate these regularities in the form of theorems. We also pay attention to errors made by the respondents. The results of these observations may be helpful in assessing various aspects of mathematical activity of the examined individuals.

Keywords


creative attitude, discover theorems in teaching mathematics, solving mathematical problems

References


Gloton, R., Clero, C,: 1985, Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41.

Major, J., Powązka, Z.: 2009, Finding properties of prisms and pyramids while solving stereometric problem, Acta Mathematica 12, 215-220.

Major, J., Powązka, Z.: 2010a, From researches upon solving stereometric tasks by students, Acta Mathematica 13, 139-144.

Major, J., Powązka, Z.: 2010b, Z badań nad kształtowaniem się u studentów matematyki pewnych aspektów matematycznej twórczości, Współczesne Problemy Nauczania Matematyki III, 111-127.

Mały Słownik języka polskiego: 1982, PWN, Warszawa.

Reber, A. S., Reber, E. S.: 1981, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa. Polskie wydanie pod redakcją prof. dr hab. I. Kurcz i prof. dr hab. K Skarżyńskiej.

Siwek, H.: 2005, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa.

Szuman, S.: 1985, Studia nad rozwojem psychicznym dziecka. Dzieła wybrane, t. 1 (wyb. Przetacznikowa, M., Makiełło-Jarża, G.), WSiP, Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016