Cechy równoboczności trójkątów

Jan Górowski, Adam Łomnicki

Abstract


The paper presents some non-standard (in the sense: not yet presented in the literature), necessary and sufficient conditions for a triangle to be isosceles.

Keywords


isosceles triangle, necessary and sufficient condition

References


Górowski, J., Łomnicki, A.: 1997a, O pewnej charakterystyce trójkątów równoramiennych i równobocznych, Gradient 1, 13-20.

Górowski, J., Klakla, M., Łomnicki, A.: 1997b, Trójkąt - niewyczerpane źródło problemów, Matematyka 6, 357-360.

Górowski, J., Klakla, M., Łomnicki, A.: 2004, Zadania "na wymuszanie" jako środek matematycznej aktywizacji uczących się, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 61-80.

Kourliandtchik, L.: 2006, Wędrówki po krainie nierówności, Aksjomat, Toruń.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016