Od hipotezy do twierdzenia

Jan Górowski, Maciej Klakla, Adam Łomnicki

Abstract


In the paper, on the basis of elementary geometrical content, the authors present examples of students' reasoning, which permits, in the first place, to formulate a hypothesis, and further to find a proof. The essential fact here is that the same hypothesis can lead students to follow different possible ways of reasoning.

Keywords


Hypothesis and verification, proof

References


Enriques, F., Amaldi, U.: 1916, Zasady gieometrji elementarnej do użytku szkół średnich, Warszawa-Lwów.

Górowski, J., Klakla, M., Łomnicki, A.: 1995, O czworoboku wypukłym, Gradient 7, 218-232.

Górowski, J., Klakla, M., Łomnicki, A.: 1996, Jeszcze o czworoboku wypukłym, Gradient 1-2, 14-25.

Górowski, J., Klakla, M., Łomnicki, A.: 1997a, O pewnej charakterystyce trójkątów równoramiennych i równobocznych, Gradient 1, 13-20.

Górowski, J., Klakla, M., Łomnicki, A.: 1997b, O pewnych własnościach czworokąta wypukłego, Matematyka 4, 206-209.

Górowski, J., Klakla, M., Łomnicki, A.: 1997c, Trójkąt – niewyczerpane źródło problemów, Matematyka 6, 357-360.

Górowski, J., Klakla, M., Łomnicki, A.: 2004, Zadania „na wymuszanie” jako środek matematycznej aktywizacji uczących się, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 61-80.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016