Z badań nad analizą rysunku i odkrywaniem własności funkcji

Joanna Major, Zbigniew Powązka

Abstract


The article presents remarks regarding analysis of drawings and the use of the data contained therein in resolving mathematical tasks. A particular type of drawing is considered, which is a graph of a function. The presented findings are the result of several years of research conducted among the Mathematics students at the Pedagogical University of Cracow.

Keywords


process of forming the concepts of mathematical analysis, graph of the function, properties of the function

References


Bratang, K., Pejlare, J.: 2008, Visualizations in mathematics, Erkenntnis 68, 345–358.

Chronowski, A., Powązka, Z.: 2000, Pochodna funkcji, Wydawnictwo Dla Szkoły, Wilkowice.

Gunčaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: 2008, Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogicka Fakulta, Ružomberok.

Krasiński, T.: 2003, Analiza matematyczna. Funkcje jednej zmiennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kuřina, F.: 1998, Jak myśl uczynić widzialną, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 20, 73-88.

Merleau-Ponty, M.: 1971, Oko a duch a jiné eseje, Obelisk, Praha.

Pawlik, B.: 2005, Fałszywe przekonania dotyczące przekształceń geometrycznych na płaszczyźnie w rozumowaniach studentów matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 28, 365-376.

Powązka, Z.: 2006, Z badań nad wprowadzaniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 229-295.

Powązka, Z.: 2009, O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia II, 213-223.

Sochański, M.: 2011, Wizualizacje w matematyce wobec tradycji epistemologicznej. Rozprawa doktorska (praca niepublikowana) obroniona w 2011 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016