Znaczenie i możliwości kształcenia matematycznego w studiowaniu kierunków ekonomicznych

Maria Dąbrowa

Abstract


The aims and functions of mathematics education differ depending on the level of education. Moreover, the role of mathematics itself differs depending on the domain of its application. In this paper, we focus on mathematics education in the course of economics studies. Unfortunately, while mathematical methods prove useful in building economic models and the importance is still growing, the mathematics education plays increasingly smaller role in the course of economics studies at Polish universities. In this paper, we present the results of research on determining the significance of mathematics education from the perspective of economics students and graduates, as well as lecturers of economics. We also discuss the problem of how to introduce mathematics courses into teaching economics. We conclude that the mathematical skills of economics students do not meet the prerequisites of mathematics education in economics teaching.

Keywords


mathematical culture, the usefulness of mathematics, mathematics education

References


Dąbrowa, M.: 2007, Uwagi o kształceniu matematycznym studentów kierunków ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 10(1), 253-270.

Dąbrowa, M.: 2014, Użyteczność matematyki, jako przedmiotu studiów na kierunkach ekonomicznych, w opinii ekonomistów wykładowców, w: W. Jurek (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: rozważania ogólne, modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 199-215.

Krygowska, A. Z.: 2003, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 177-178.

Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa.

Pod.: 2008, Podstawa programowa z komentarzami. T. 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka.

Roz.: 2011a, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. nr 253, poz. 1520.

Roz.: 2011b, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. nr 179, poz. 1065.

Siwek, H.: 2005, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa.

Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016