Popularyzacja matematyki na polskich uniwersytetach dziecięcych

Agnieszka Bojarska-Sokołowska

Abstract


We discuss the popularization of science, in particular, mathematics.We focus on the contemporary methods and forms of popularization ofmathematics at Children’s Universities in Poland: lectures, workshops andseminars.

Keywords


popularization of mathematics, children’s university

References


Bergs-Winkels, D., Gieseke, C., Ludwig, S.: 2006, Die Uni in der Kinder-Uni. Eine Begleitstudie zur Münsteraner Kindr-Uni, LIT VERLAG, Berlin.

Bojarska-Sokołowska, A.: 2012, Popularyzacja matematyki wśród dzieci, w: M. Suświłło (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji – konteksty i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 271-287.

Bojarska-Sokołowska, A.: 2014a, Analiza porównawcza uniwersytetów dziecięcych w Polsce, w: J. Górniewicz (red.), Pobrzeża badań pedagogicznych. 20-lecie katedry

UNESCO UWM, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 76-109.

Bojarska-Sokołowska, A.: 2014b, Metoda pytań i doświadczeń w matematycznych, pozaszkolnych zajęciach dzieci, Współczesne Problemy Nauczania Matematyki 5, 137-164.

Doroszewski, W.: 1973, Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom IV: 2005, Warszawa.

Fabiś, A.: 2004, Wykłady otwarte jako przykład działań na rzecz popularyzacji wiedzy, Edukacja Dorosłych 45(4), 31-40.

Karwasz, G. P.: 2011, Między neorealizmem a hyperkontruktywizmem – strategie dydaktyczne dla XXI wieku, Problemy Wczesnej Edukacji VII(3), 8-30.

Koślińska, K.: 2009, Uniwersytet nie tylko po maturze, Wychowanie w Przedszkolu 9, 53-55.

Labuda, G.: 1998, Nauka. Nauczanie. Upowszechnianie nauki, PAN CUN, Warszawa.

Moscovich, I.: 2009, BrainMatics. Logische Rätsel, h.f.ullmann, Köln.

Niedzicki, W.: 1998, Czy sprzedawać naukę?, Forum Akademickie 1.

Nowak, M.: 2011, Dzieci na uniwersytecie, Bliżej Przedszkola 2.101, 24-25.

Okoń, W.: 1979, Teoria i praktyka upowszechniania wiedzy, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Okoń, W.: 2004, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Pietrusińska, K.: 2004, Upowszechnianie i popularyzacja nauki w polsce na tle trendów europejskich, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4, 19-25.

Półturzycki, J. .: 1979, Dydaktyczne podstawy popularyzacji, w: W. Okoń (red.), Teoria i praktyka upowszechniania wiedzy, Wiedza Powszechna, Warszawa, 125-162.

Rękawek, A.: 2010, Uniwersytet dzieci, Niezbędnik Dyrektora Szkoły 5, 13-16.

Sarleja, T. Z.: 2004, Jak popularyzować wiedzę naukową w sposób łatwy w odbiorze i wzbudzający ciekawość?, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1, 25-30.

Sielatycki, M.: 2008, Kopernikański przełom w polskiej edukacji. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Dyrektor Szkoły 10, 37-39.

Stefaniak, B.: 2011, Eksperymenty i doświadczenia dla każdego. Centrum Nauki Kopernik – przełom w obcowaniu z nauką, Życie Szkoły 2, 51-55.

Szarski, J.: 1985, O kulturze matematycznej. Koncepcje i postulaty, w: B. Suchodolski, J. Kubin (red.), Nauka w kulturze ogólnej. Cz. II. Problemy programu powszechniania nauki, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 29-34.

Urbańczyk, F.: 1973, Problemy oświaty dorosłych, PWN, Warszawa.

Wojewoda, M.: 2007, Kinder-Unis-Was Bringen się uns wirklich? Arbeit über die Geschichte, den Vergleich und die Evaluation von Kinder-Unis, GRIN Verlag, Auflage.

Wujek, T.: 1995, Popularyzacja nauki, Pedagogika Pracy 25, 31-37.

www.forumakad.pl

www.matpret.pl

www.scenariusze lekcji.edu.pl

www.uniwersytetdzieci.pl


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016