O pewnej implikacji

Jan Górowski, Adam Łomnicki

Abstract


The purpose of this paper is to show how the process of provinga theorem in different ways or proving generalized versions of the theorem,after learning one its proofs, influences the development of the skills of provingtheorems and analysing proofs by the students of mathematics. Toillustrate this process we use an elementary theorem about numbers and itsgeneralizations, giving fourteen proofs. Proving theorems we use methodsand facts which are available to high school students.

Keywords


homographic function, inequality

References


Bednarek, W.: 2006, Prostsze rozwiązanie, Matematyka 8, 464.

Górnicki, J.: 1995, Okruchy matematyki, PWN, Warszawa.

Górowski, J., Łomnicki, A.: 2012, Cechy równoboczności trójkątów, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia IV, 83–92.

Guzicki, W.: 2013, Rozszerzony program matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Janowicz, J.: 2006, Oznaczenie ma znaczenie, Matematyka 2, 88–89.

Kourliandtchik, L.: 2002, Słynne nierówności, Aksjomat, Toruń, 9–40, 187–206.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016