Twórcza aktywność matematyczna uczniów związana z rozwiązywaniem pewnych zadań na zastosowanie wzorów Viète’a

Antoni Chronowski, Zbigniew Powązka

Abstract


In this article we propose ways of developing the active and creativeattitude of students towards solving mathematical problems. The taskswere sourced from various mathematical competitions for secondary schoolstudents, such as the so-called Mathematical Olympiad, and require theuse of Vieta’s formulas for third-degree polynomials. These problems inspirestudents to conduct their own elementary research work and foster theircreative attitude towards mathematics. This article is dedicated mainly tostudents who are pre-service mathematics teachers, but may also be of useto in-service teachers.

Keywords


Vieta’s formulas, solving mathematical problems

References


Beddou, L., Mauduit, C.: 2001, Research as a method of the teaching mathematics (Descriptions of the program “Math en Jeans”), Proceedings of the conference: Science and mathematics teaching for the information society, Torun, Poland, 19-22 July 2000, 11–25.

Ciosek, M.: 1988, Poszukiwanie rozwiazania zadania na róznych poziomach matematycznego doswiadczenia, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 9, 125–172.

Ciosek, M.: 1995, O roli przykładów w badaniu matematycznym, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 17, 5–85.

Gdowski, B., Plucinski, E.: 1999, Zbiór zadan z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Gleichgewicht, B.: 2004, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław.

Guncaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: 2009, Modernisation and Innovation of the Calculus Teaching, in: M. Billich, M. Papco, Z. Takác (ed.), Teaching Mathematics: innovation, new trends, research, Katolícka univerzita, Ružomberok, 89–103.

Guncaga, J., Majherová, J.: 2012, GeoGebra as a motivational tool for teaching and learning in Slovakia, North American GeoGebra Journal 1(1), 45–48.

Kostrikin, A. I.: 2004, Wstep do algebry. Podstawy algebry, PWN, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1977a, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1977b, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 2, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1977c, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25–41.

Mason, J., Burton, L., Stacey, K.: 2005, Matematyczne myslenie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.

Mikołajczyk, M.: 2012, Jak pracowac z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki (praca zbiorowa), Osrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Mostowski, A., Stark, M.: 1970, Elementy algebry wyzszej, PWN, Warszawa.

Mostowski, A. W.: 1967, Rozwiazywanie równan algebraicznych, Panstwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

Pardała, A.: 2009, Praktyka kształtowania matematycznej twórczosci uczniów, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia II, 159–181.

Pawłowski, H.: 1994, Kółko matematyczne dla olimpijczyków, TURPRESS, Torun.

Płonka, E.: 2000, Wykłady z algebry wyzszej I, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice.

Ross, K. A., Wright, C. R. B.: 1996, Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa.

Schoenfeld, A. H.: 1985, Mathematical Problem Solving, Academic Press Inc., Orlando.

Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa.

Zaręba, L.: 2012, Matematyczne uogólniania. Mozliwosci uczniów i praktyka nauczania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016