Nowe cechy równobocznych trójkątów

Michał Biesiada, Jan Górowski, Adam Łomnicki

Abstract


In this paper the authors formulate and prove several conditions fortriangle to be equilateral. These conditions are associated with Gergonne,Nagel and Torricelli points and were obtained by composing and solvingthe so-called ‘enforcement tasks’. Both, the method and the results, can beused to trigger some mathematical student activities at different levels ofeducation or even some teacher activities.

Keywords


equilateral triangle, Georgonne point, Nagel point, Torricelli point

References


Coxeter, H.: 1967, Wstęp do geometrii dawnej i nowej, PWN, Warszawa.

Górowski, J., Klakla, M., Łomnicki, A.: 2004, Zadania „na wymuszanie” jako środekmatematycznej aktywizacji uczących się, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 61-80.

Górowski, J., Klakla, M., Łomnicki, A.: 2011, Projekt materiałów dydaktycznych wyzwalających odkrywanie twierdzeń, w: J. Żabowski (red.), O nauczaniu matematyki (wybrane materiały do studiowania dydaktyki matematyki), Wyd. Nauk. NOVUM, Płock, 385-417.

Górowski, J., Łomnicki, A.: 2012, Cechy równoboczności trójkątów, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia IV, 83-92.

Górowski, J., Łomnicki, A., Żabowski, J.: 2013, Karakterizaj punktoj de triangulo, Litera scripta manet, Serta in honorem Helmar Frank, Wyd. KAVA-PECH, Dobřichovice, 295-306.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016