O zjawisku zniekształcania obrazu matematyki

Bożena Olik-Pawlik

Abstract


In this paper, we identify the phenomenon of false conviction. Weanalyze the definition of false conviction and provide the typology of falseconvictions, including their logical, geometric, cognitive and methodologicaltypes. Every type of false conviction is exemplified by empirical data.

Keywords


Research on teacher education, False conviction

References


Bell, A.: 1992, Systematyczne uzycie konfliktu poznawczego w nauczaniu – trzy eksperymenty, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V: Dydaktyka Matematyki 13, 9–54.

Krygowska, Z.: 1989, Zrozumiec bład w matematyce, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 10, 141-147.

Okon, W.: 1984, Słownik pedagogiczny, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Pawlik, B.: 2003, On the understanding of geometric transformations by mathematics freshmen, w: Płocki, A. (red.), Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 16, Studia Mathematica III, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 155–164.

Pawlik, B.: 2004a, On false convictions concerning geometric transformations of the plane in mathematics students’ reasoning, referat (w postaci artykułu) przygotowany na konferencje ICME 10 Kopenhaga 2004, 4-11 lipca 2004, publikacja internetowa. (http://www.icme-organisers.dk/tsg10/articulos/Pawlik_30_updated_paper.doc).

Pawlik, B.: 2004b, On false convictions in mathematics students’ reasoning, w: Mathematica. Proceedings of the XIth Slovak-Czech-Polish Mathematical School, Pedagogical Faculty Catholic University in Ružomberok, Ružomberok June 2nd-5th, 138–145.

Pawlik, B.: 2004c, Fałszywe przekonania dotyczace przekształcen geometrycznych na płaszczyznie w rozumowaniach studentów matematyki. Niepublikowana rozprawa doktorska, promotor: prof. dr hab. Stefan Turnau.

Pawlik, B.: 2005, Fałszywe przekonania dotyczace przkształcen geometrycznych na płaszczyznie w rozumowaniach studentów matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 28, 365-376.

Pawlik, B.: 2008, Co to jest fałszywe przekonanie? Prezentacja zjawiska w oparciu o przykłady rozwiazan zadan podanych przez studentów matematyki, w: Współczesne Problemy Nauczania Matematyki 1 (seria: Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki), "Forum Dydaktyków Matematyki", Bielsko-Biała, 115-128.

Powązka, Z.: 2009, O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajeciach z analizy matematycznej, w: Chronowski, A., Klakla, M. (red.), Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 213-223.

Rasiowa, H.: 1984, Wstep do matematyki współczesnej, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Turnau, S.: 1991, O niektórych błedach dydaktycznych i ich skutkach, Problemy dydaktyczne matematyki, tom V, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra, 145-154.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016