XXX Konferencja z Historii Matematyki, Bedlewo, 5–8 V 2016

Piotr Błaszczyk

Abstract


Sprawozdanie z konferencji

Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016