Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej

Marek Oramus

Abstrakt


Artykuł ukazuje najważniejsze aspekty teoretyczne modelu governance, stanowiącego obecnie jeden z najistotniejszych nurtów myślenia o funkcjonowaniu administracji publicznej. Autor przyjmuje za punkt wyjścia odejście od klasycznego, weberowskiego modelu idealnej biurokracji w kierunku interaktywnych form sprawowania władzy (m.in. new public management). Następnie przedstawia genezę współzarządzania z uwzględnieniem problemu zdefiniowania analizowanego modelu oraz najistotniejsze cechy tego rozwiązania. Autor przywołuje również pięć najważniejszych dylematów wynikających z problemów związanych z wdrażaniem modelu governance w administracji publicznej, zaproponowanych przez G. Stokera oraz podejmuje próbę ukazania możliwości ich rozwiązania dzięki uniwersalności oraz elastyczności idei współzarządzania.


Słowa kluczowe


administracja publiczna, governance, interaktywne rządzenie, weberyzm, zarządzanie publiczne

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.