Metody tworzenia europejskiego jednolitego rynku usług

Inga Kawka

Abstrakt


Metody integracji krajowych systemów prawnych, w przypadku tworzenia jednolitego rynku usług, mają przede wszystkim charakter bezpośredni i polegają na kierowaniu zakazów i nakazów wynikających z postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz unijnego prawa wtórnego do państw członkowskich UE. Coraz częściej jednak metody pośrednie, np. stosowanie unijnego prawa miękkiego, tworzenie nieformalnych sieci organów administracji mających pomagać jednostkom w egzekwowaniu ich praw wynikających z unijnego acquis oraz przeprowadzanie wzajemnej oceny rozwiązań przyjmowanych w systemach prawnych państw członkowskich w celu implementacji unijnych dyrektyw, efektywnie uzupełniają tradycyjne metody tworzenia wewnętrznego rynku usług. Analiza polskiego prawa i praktyki działania polskiej administracji gospodarczej potwierdza tę tezę.


Słowa kluczowe


swobodna przedsiębiorczości, swoboda świadczenia usług, metoda strukturalna, unijne prawo miękkie, nieformalne sieci organów administracji, wzajemna ocena

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.