Europejska przestrzeń administracyjna jako mechanizm zwiększający efektywność stosowania prawa europejskiego – analiza na przykładzie Europejskiej Sieci Konkurencji

Maciej Gac

Abstrakt


Analiza rozwoju prawa Unii Europejskiej w ciągu ostatnich dekad ukazuje ciągłe zbliżanie się krajowych porządków prawnych do europejskiego modelu. Jest to szczególnie widoczne w obszarze krajowego prawa materialnego, gdzie za pomocą środków unifikujących i harmonizujących rozwiązania prawne rozwijane na poziomie Unii Europejskiej są wprowadzane do systemów prawnych państw członkowskich. Choć process „europeizacji” prowadzi do ustanowienia wspólnych standardów prawnych i instytucji w różnych systemach krajowych, to należy jeszcze zastanowić się, czy gwarantuje on pełną skuteczności prawu unijnemu? Innymi słowy, czy „europeizacja” krajowego prawa materialnego zapewnia spójne i efektywne stosowanie prawa UE przez organy administracji i sądy? W celu odpowiedzi na to pytanie, w artykule odniesiono się do koncepcji europejskiej przestrzeni administracyjnej. Analizując podstawowe zasady jej funkcjonowania starano się ustalić, czy współpraca między krajowymi organami administracyjnymi jest niezbędnym uzupełnieniem „europeizacji” krajowego prawa materialnego. Ponadto, przez analizę funkcjonowania Europejskiej Sieci Konkurencji, będącej przykładem europejskiej przestrzeni administracyjnej w dziedzinie prawa konkurencji, artykuł ma na celu określenie praktycznych konsekwencji konwergencji administracyjnej i jej wpływu na efektywność stosowania europejskiego prawa konkurencji.


Słowa kluczowe


europeizacja, konwergencja, europejska przestrzeń administracyjna, Europejska Sieć Konkurencji

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.