Charakterystyka ustawowych uprawnień operacyjnych służb specjalnych

Martin Bożek

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie roli i charakteru uprawnień operacyjnych służb specjalnych (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego). W opracowaniu sformułowano klasyfikację tych uprawnień, ukazano ich niejawny charakter oraz znaczenie, jakie mają one dla realizacji zadań służb specjalnych. Wnioski de lege lata uzupełniają postulaty de lege ferenda dotyczące konieczności przyjęcia odrębnej ustawy regulującej uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze służb specjalnych i policyjnych.


Słowa kluczowe


czynności operacyjno-rozpoznawcze, służby specjalne, kontrola operacyjna, przesyłka niejawnie nadzorowana, zakup kontrolowany

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.