Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością

Leszek Bielecki

Abstrakt


Artykuł dotyczy kwestii związanych z zarządem nieruchomościami. Przedstawia ogólne pojęcie zarządu i uprawnienia zarządcy nieruchomości. Ponadto prezentuje umowę o zarządzanie nieruchomością oraz zakres czynności zarządcy i wnioski końcowe. W następnej kolejności artykuł traktuje o problematyce trwałego zarządu nieruchomościami w określonej formie prawnej związanej z posiadaniem nieruchomości.


Słowa kluczowe


zarządzanie nieruchomościami, trwały zarząd, umowa o zarządzanie, forma prawna zarządu

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.