Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

  1. Inga Kawka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zastępca redaktora naczelnego

  1. Agata Nodżak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kolegium redakcyjne

  1. Łukasz Kozera, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  2. Paweł Płaneta, Uniwersytet Jagielloński
  3. Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  4. Mariusz Wieczorek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Redaktor statystyczny

  1. Grzegorz Foryś, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Sekretarz

  1. Anna Juryk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie