Redakcja

Rada Naukowa

Sławomir Dudzik, Uniwersytet Jagielloński

Marian Grzybowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jolanta Itrich-Drabarek, Uniwersytet Warszawski

Marian Kallas, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Andrzej Kozera, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wojciech Lamentowicz, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Andrzej Madera, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bartosz Makowicz, Europa-Universität Viadrina - Frankfurt nad Odrą, Republika Federalna Niemiec

Drahomíra Ondrová, Univerzita Mateja Bela - Bańska Bystrzyca, Słowacja

Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Stanisław Sagan, Uniwersytet Rzeszowski

Martyna Śliwa, University of Essex - Colchester, Wielka Brytania